Klinkier - salon płytek ceramicznych w Częstochowie. Płytki ceramiczne, płytki klinkierowe
NOWOCZESNY SALON PŁYTEK CERAMICZNYCH
CZĘSTOCHOWA, ul. SIKORSKIEGO 15 (al. JANA PAWŁA II 120)

O wizualizacjach

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Klientów stworzyliśmy w naszej firmie dział projektowy. Na Państwa życzenie w oparciu o naszą ofertę przygotujemy indywidualną wizualizację łazienki, kuchni czy salonu. Nasi pracownicy inspirują i doradzają. Poniżej przedstawiamy przykładowe wizualizacje przez nas przygotowane.

Regulamin wizualizacji

 1. Realizowane w Firmie Klinkier wizualizacje wnętrz, mają charakter poglądowy i są jedynie materiałem pomocniczym ułatwiającym Klientom dokonanie wyboru kolekcji płytek, armatury i ceramiki.
 2. Wykonanie usługi wizualizacji następuje na podstawie dostarczonych przez Klienta wymiarów oraz propozycji rozwiązań technicznych i aranżacyjnych pomieszczenia, którego wizualizacja dotyczy.
 3. Usługa wizualizacji jest odpłatna. Udokumentowaniem wykonania usługi wizualizacji jest faktura VAT płatna gotówkowo lub przelewem na konto Firmy.
 4. Cena brutto za jedną usługę wizualizacji jednego wnętrza wynosi 500,00 zł brutto (słownie: pięćset złotych). 
 5. W ramach wykonanej usługi Klient otrzymuje plik graficzny lub wydruk wyglądu wnętrza w trzech rzutach oraz na życzenie – zestawienie ilości i asortymentu materiałów niezbędnych do wykonania wnętrza według zestawień i wyliczeń programu komputerowego. Zestawienie to jest jedynie materiałem pomocniczym i wykonawca usługi wizualizacji nie ponosi odpowiedzialności za te wyliczenia, gdyż dane techniczne do ich wykonania wynikają wyłącznie z oświadczenia Klienta, a nie z bezpośredniego pomiaru.
 6. Klient, który w terminie do 60 dni (licząc od daty wykonania usługi wizualizacji), dokona zakupu materiałów wykazanych w jego wizualizacji, na kwotę minimum 1 500,00 zł netto (słownie: tysiąc pięćset złotych netto) otrzyma rabat w wysokości 99,7% (słownie: dziewięćdziesiąt dziewięć, siedem dziesiątych procent) od ceny nabycia jednej usługi wizualizacji. Zakup towarów Klient powinien zrealizować w Salonie, w którym nastąpiło wykonanie usługi wizualizacji.
 7. W przypadku niedokonania zakupu płytek z wizualizacji wykonanej w salonie Firmy Klinkier koszt wykonania usługi nie podlega zwrotowi.
 8. Zakup towarów w terminie późniejszym lub na kwotę mniejszą niż 1 500,00 zł netto (słownie: tysiąc pięćset złotych netto) nie uprawnia do otrzymania rabatu o którym mowa w pkt. 6, za wyjątkiem przypadków, gdy Klient w dniu wykonania wizualizacji zgłosi Kierownikowi Salonu fakt, że zakupu dokona w okresie późniejszym niż 60 dni, a Kierownik Salonu wyrazi na to zgodę poprzez odpowiedni wpis na kopii faktury za usługę wizualizacji.
 9. Udokumentowanie udzielonego rabatu nastąpi poprzez wystawienie faktury korygującej. Rozliczenie należnej Klientowi kwoty z rabatu nastąpi poprzez zaliczenie tej kwoty na poczet wpłaty należności za zakupione przez Klienta towary.
 10. Regulamin niniejszy wchodzi w życie z dniem 01 kwietnia 2014 roku.
 11. Regulamin niniejszy zatwierdził Zarząd Firmy.